Hành trình vào văn hóa học

Tác giả:
 

Hành trình văn hoá học là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam đi sâu có hệ thống vào những vấn đề lý thuyết phương - pháp luận của một bộ môn khoa học mới đó là Văn hoá học.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hành trình ...-1295-TG.Bùi Quang Thắng-NXB.VHTT ...-VHóa-(409)trsố-STL6817-12.09.2014Hành trình vào văn hóa học
Mã: 409-6817STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)