Hát đúm: Phục lê - Thúy Nguyên - Hải Phòng: Một loại hình dân ca giao duyên cổ của người Việt nhìn từ nhiều góc độ

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hát Đúm ...-0687-TG.Nguyễn Ngọc Hải ...-NXB.VHTT-VHóa-132-STL12136-11.08.2014Hát đúm: Phục lê - Thúy Nguyên - Hải Phòng: Một loại hình dân ca giao duyên cổ của người Việt nhìn từ nhiều góc độ
Mã: 132-12.136STL
Ngày XB: 2011
Tác giả: ,
Môn loại:
Từ khóa:
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)