Hát quan làng trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang: T.1: Hát quan làng của người Tày Khao ở Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hát quan ... (T1) ...-0690-TG.Ma Ngọc Hướng-NXB.ĐHQG Hà Nội-VHóa-135-STL12137-11.08.2014Hát quan làng trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang: T.1: Hát quan làng của người Tày Khao ở Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê
Mã: 135-12.137STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa:
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)