Hát thờ trong lễ hội Đình của người Việt vùng Đồng Bằng, Trung du Bắc Bộ.

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hát ...-1803-TG.Lê Cẩm Ly-NXB.VHTT-(VHóa)-(864)-STL14287-14.10.2014Hát thờ trong lễ hội Đình của người Việt vùng Đồng Bằng, Trung du Bắc Bộ.
Mã: 864-14.287STL
Ngày XB: 2014
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)