Hát ví đúm của người Mường ở Mường Bí( Tân Lạc – Hóa Bình)

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0381-Hát ví đúm ...-0381-TG.Kiều Trung Sơn (Chủ biên) ...-NXB.VHTT-VHóa DG-737-STL14057-21.05.2014Hát ví đúm của người Mường ở Mường Bí( Tân Lạc – Hóa Bình)
Mã: 737-14.057STL
Ngày XB: 2014
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)