Hát xẩm

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa họcDanh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:80-13.650STL 81-13.651STL 82-13.652STL 83-13.653STL 84-13.654STL 85-13.655STL 86-13.656STL 87-13.657STL 88-13.658STL 89-13.659STL
VH ...-1637-TG.Thanh Lê-NXB.TN-VHóa-(4 cuốn) (1177 ... 1180)-STL3264,3437,3438,8801-01.10.2014Văn hóa và đời sống xã hộiDanh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:1177-3264STL 1178-3437STL 1179-3438STL 1180-8801STL
Hát xẩm-0694-TG.Trần Việt Ngữ-NXB.ĐHQG Hà Nội-VHóa-139-STL11615-11.08.2014Hát xẩm
Mã: 139-11.615STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa:
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)