Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Tài liệu phục vụ môn học Luật hiến pháp Việt Nam

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

HThống VB quy phạm PL ...-0116-TG.Trường ĐH Luật TPHCM ...-NXB.Hồng Đức-PL-130-STT3850-24.03.2014Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Tài liệu phục vụ môn học Luật hiến pháp Việt Nam
Mã: 322-3850STT
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)