Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0453-Hiến pháp ...-0453-TG.Biên tập.Lê Thị Thùy Dương ...-NXB.Tư Pháp-PL-455-STL14129-29.05.2014Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Có hiệu lực từ ngày 01/01/2014
Mã: 455-14.129STL
Ngày XB: 2014
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)