Hỏi & đáp lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: Dùng cho học viên các hệ đào tạo chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hỏi & đáp Lịch sử ĐCSVN ...-244-TS.Nguyễn Thị Thanh - ThS.Phạm Đức Kiên-NXB.CTHC-LSĐ-(2 cuốn) 80 đến 81-STL13495 đến STL13496-01.04.2014Hỏi & đáp lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: Dùng cho học viên các hệ đào tạo chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng
Mã: 80-13.495STL 81-13.496STL
Ngày XB: 2011
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)