Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: T.6: Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng tháng tám (1930-1945)

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hỏi đáp Lịch sử VN ... (T6)-0048-TG.Trần Nam Tiến (Chủ biên) ...-NXB.Trẻ-LS-398-STL13960-18.03.2014Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: T.6: Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng tháng tám (1930-1945)
Mã: 398-13.960STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)