Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: T.7: Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai (1945-1954)

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hỏi đáp Lịch sử VN ... (T7)-0049-TG.Trần Nam Tiến (Chủ biên) ...-NXB.Trẻ-LS-399-STL13961-18.03.2014Hỏi đáp lịch sử Việt Nam: T.7: Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai (1945-1954)
Mã: 399-13.961STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)