Hỏi – đáp môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đảng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hỏi & đáp môn Đường lối CM ...-246-PGS.TS.Bùi Kim Đỉnh (Chủ biên)-NXB.ĐHQG-TLĐ-(5 cuốn) 385 đến 389-STL13501 đến STL13505-01.04.2014Hỏi – đáp môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đảng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Mã: 385-13.501STL 386-13.502STL 387-13.503STL 388-13.504STL 389-13.505STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)