Hỏi đáp về nhạc cụ và điệu múa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Văn hóa … xứ Nghệ (T1) ... (T4)-1094 ... 1097-TG.Ninh Viết Giao-NXB.VHTT-VHóa-(4 cuốn) 545 ... 548-STL12375 ... STL12377,STL12416-25.08.2014Văn hóa dân gian xứ NghệDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:545-12.375STL 546-12.376STL 547-12.377STL 548-12.416STL
Chủ nghĩa …-1198-TG.Trường Lưu ...-NXB.VHTT-VHóa-(7 cuốn) (83 ... 89)trsố-STL4153 ... STL4155,STL7486 ... STL7489-05.09.2014Chủ nghĩa nhân văn và văn hóa dân tộcDanh mục: ,
Phân loại: , , ,
Mã:83-7486STL 84-7487STL 85-7488STL 86-7489STL 87-4153STL 88-4154STL 89-4155STL
Hỏi đáp ...-1316-TG.ThS.Trần Thị Hà-NXB.QĐND-VHóa-(2 cuốn) (449,450)trsố-STL11312,STL11313-15.09.2014Hỏi đáp về nhạc cụ và điệu múa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Mã: 449-11.312STL 450-11.313STL
Ngày XB: 2009
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)