Hỏi và đáp chủ nghĩa xã hội khoa học: Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học cao đẳng

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hỏi & đáp Chủ nghĩa xã hội khoa học ...-0294-TG.PGS.TS.Nguyễn Mạnh Hưởng ...-NXB.CTHC-CNXHKH-(5 cuốn) 90 đến 94-STL13660 đến STL13664-02.04.2014Hỏi và đáp chủ nghĩa xã hội khoa học: Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học cao đẳng
Mã: 90-13.660STL 91-13.661STL 92-13.662STL 93-13.663STL 94-13.664STL
Ngày XB: 2011.
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)