Hỏi và đáp kinh tế chính trị Mác – Lênin: Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hỏi & đáp KTCT Mác-Lênin ...-257-PGS.TS.Hoàng Thị Bích Loan - TS.Vũ Thị Thoa-NXB.CTHC ...-KTCT-(5 cuốn) 57 đến 61-STL13540 đến STL13544-01.04.2014Hỏi và đáp kinh tế chính trị Mác – Lênin: Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng
Mã: 57-13.540STL 58-13.541STL 59-13.542STL 60-13.543STL 61-13.544STL
Ngày XB: 2013
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)