Hỏi và đáp môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hỏi & đáp môn học Đường lối CM ...-245-PGS.TS.Nguyễn Trọng Phúc (Chủ biên)-NXB.CTQG-TLĐ-(4 cuốn) 381 đến 384-STL13497 đến STL13500-01.04.2014Hỏi và đáp môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mã: 381-13.497STL 382-13.498STL 383-13.499STL 384-13.500STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)