Hỏi và đáp nhà nước và pháp luật: Phần 1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật: ( Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng)

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Dấu ấn ...-1218-TG.Lê Như Hoa-NXB.VHóa DT-VHóa-(12 cuốn) (174 ... 185)trsố-STL1779,2332,2342,2343,2351 ... 2358-09.09.2014Dấu ấn văn hóaDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:174-1779STL 175-2332STL 176-2342STL 177-2343STL 178-2351STL 179-2352STL 180-2353STL 181-2354STL 182-2355STL 183-2356STL 184-2357STL 185-2358STL
14522_Hoi va dap nha nuoc va phap luatHỏi và đáp nhà nước và pháp luật: Phần 1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật: ( Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng)
Mã: 463-14.522STL
Ngày XB: 2012
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)