Hôn lễ xưa và nay ở Việt Nam

Tác giả:
 

Sách được chia làm hai phần: Phần một nói về Hôn lễ xưa và nay của người Việt; Phần hai giới thiệu Hôn lễ của một số tộc ít người ở Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hôn lễ ...-1334-TG.Lê Như Hoa-NXB.VHTT ...-VHóa-(3 cuốn) (490 ... 492)trsố-STL5717 ... STL5719-16.09.2014Hôn lễ xưa và nay ở Việt Nam
Mã: 490- 5717STL 491- 5718STL 492- 5719STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)