Hồn Việt: T.2

Tác giả:
 

Hồn Việt là tập hợp các nghiên cứu về văn hoá Việt. Qua danh mục các bài và các tác giả, bạn đọc sẽ thấy một” Bàn tròn Quốc Học” với nhiều gương mặt văn hoá trong và ngoài nước. Hồn Việt giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nghĩa cả nước non, hồn thiêng sông núi.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hồn Việt (T2)-1335-TG.Trung tâm Nghiên cứu Quốc học-NXB.VHọc-VHóa-(493)trsố-STL7002-16.09.2014Hồn Việt: T.2
Mã: 493-7002STL
Ngày XB: 2004
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)