Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

HD giải BT Kinh tế vĩ mô-0101-TG.Nguyễn Văn Ngọc - PGS.TS.Hoàng Yến-NXB.ĐHKT QDân-KTQL-328-STL14015-20.03.2014Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô
Mã: 328-14.015STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)