Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hướng dẫn ...-1743-TG.Quí Lâm ...-NXB.LĐXH-KHTViện-(5 cuốn) 213 ... 217-STL14270 ... STL14274-10.10.2014Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao
Mã: 213-14.270STL 214-14.271STL 215-14.272STL 216-14.273STL 217-14.274STL
Ngày XB: 2014
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)