Internet – Sinh viên – Lối sống: Một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới: Sách chuyên khảo

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Xã hội học nông thônDanh mục:
Phân loại: ,
Mã:108-3076STL, 109-3077STL, 110-3078STL, 111-3079STL, 112-3080STL
Xã hội học về giới và phát triểnDanh mục:
Phân loại: ,
Mã:125-4176STL, 126-4177STL, 127-4178STL
Internet – Sinh viên – Lối sống: Một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới: Sách chuyên khảo
Mã: 153-12.064STL, 154-12.065STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại:
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)