Khảo sát tục hát ca công, Hát trống quân và hò Bá trạo

Tác giả: , ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Khảo sát tục hát ...-0203-Lê Đình Chi ...-NXB.VHTT-VHóa DG-690-STL13862-27.03.2014Khảo sát tục hát ca công, Hát trống quân và hò Bá trạo
Mã: 690-13.862STL
Ngày XB: 2013
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)