Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0508-Khoa học ...-0508-TG.TS.Nguyễn Thị Vân Hương (Chủ biên)-NXB.CTQG ...-TLHọc-245-STL14184-03.06.2014Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính
Mã: 245-14.184STL
Ngày XB: 2014
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)