Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam

Tác giả:
 

Sách đưa ra cách tiếp can Mỹ thuật- kiến trúc dân gian Việt Namthông qua quan niệm và cách nghiên cứu mà tác giả đã thực nghiệm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về kiến trúc truyền thống trong Mỹ thuật dân gian.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Kiến trúc ...-1341-TG.Chu Quang Trứ-NXB.MT-VHóa-(2 cuốn) (500,501)trsố-STL3184,STL6335-16.09.2014Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam
Mã: 500-6335STL 501-3184STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)