Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Tác giả: , ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0536-Kỹ năng giao tiếp trong KD-0536-TG.TS.Trịnh Quốc Trung (Chủ biên) ...-NXB.LĐXH-KTQL-339-STL14215-04.06.2014Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Mã: 339-14.215STL
Ngày XB: 2012
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)