Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Trả lời cho Anonymous Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Kỹ năng Giao tiếp trong KD-0102-TG.TS.Trịnh Quốc Trung (Chủ biên)-NXB.LĐXH-KTQL-329-STL14016-20.03.2014Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Mã: 329-14.016STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)