Kỷ yếu hội thảo chuyên đề Việc cưới – Việc tang – Lễ hội tỉnh Long An năm 1999 .- Lưu hành nội bộ

Tác giả: ,
 

Nội dung nói về việc tang lễ, cưới hỏi, lễ hội trong đời sống Xã hội, góp phần xây dựng neap sống văn minh, bảo vệ thuần phong mỹ tục, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nền văn hoá Việt nam tiến tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Ký yếu ...-1345-TG.Phù Chí Hoàng ...-NXB.Sở VHTT LA-VHóa-(506)trsố-STL3406-16.09.2014Kỷ yếu hội thảo chuyên đề Việc cưới – Việc tang – Lễ hội tỉnh Long An năm 1999 .- Lưu hành nội bộ
Mã: 506-3406STL
Ngày XB: 1999
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)