Kỷ yếu hội thảo công tác xây dựng ấp văn hoá

Tác giả:
 

Nội dung gồm các bài phát biểu, tham luận trong hội thảo công tác xây dựng ấp văn hoá và một số bài chọn lọc liên quan đến vấn đề xây dựng ấp văn hoá hiện naytrong phạm vi cả nước.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Ký yếu ...-1346-TG.Phạm Thị Dung-NXB.Sở VHTT LA-VHóa-(507)trsố-STL8095-16.09.2014Kỷ yếu hội thảo công tác xây dựng ấp văn hoá
Mã: 507-8095STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)