Kỷ yếu toạ đàm khoa học về Phạm Hồng Thái

Tác giả:
 

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Phạm Hồng Thái hy sinh( 19/06/1924 – 1916/1994)Trên cơ sở các bài nghiên cứu và ý kiến của các nhà lãnh đạo, ban biên tập cho ra mắt bạn đọc tập kỷ yếu này để giúp hiểu thêm về quê hương gia đình và thời đại của Phạm Hồng Thái.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Ký yếu ...-1347-TG.Phan Xuân Thanh-NXB.BT XVNT ...-VHóa-(508)trsố-STL3443-16.09.2014Kỷ yếu toạ đàm khoa học về Phạm Hồng Thái
Mã: 508-3443STL
Ngày XB: 1994
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)