Làng nghề và những nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Làng nghề và ...-0737-TG.Nguyễn Thu Minh ...-NXB.VHTT-VHóa-182-STL10894-12.08.2014Làng nghề và những nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang
Mã: 182-10.894STL
Ngày XB: 2010
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)