Làng Việt đối diện tương lai hồi sinh quá khứ

Tác giả:
 

Đối diện tương lai, hồi sinh quá khứ đã góp một cách nhìn động vào xã hội nông thôn Việt Nam ngày nay, đây chính là giá trị cơ bản của công trình. John Kleinen đã phải tham khảo nhiều tư liệu của hầu hết các tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu về Việt Nam nói chung và về nông thôn VN nói riêng. Ông đã nhiều lần đến VN gặp gỡ trao đổi với các nhà sử học. Đến thăm nhiều địa phương miền Bắc và sống một thời gian dài với dân làng Tơ. Sách không đơn thuần chỉ là một công trình của lý trí mà còn là kết quả của sự gắn bó chân thành đối với con người VN đất nước VN.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Làng Việt ...-1349-TG.John Kleinen-NXB.Đà Nẵng-VHóa-(512)trsố-STL10272-16.09.2014Làng Việt đối diện tương lai hồi sinh quá khứ
Mã: 512-10.272STL
Ngày XB: 2007
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)