Lê Duẩn về văn hóa văn nghệ

Tác giả:
 

Sách gồm hai phần: Phần một gồm một số bài viết của một số nhà nghiên cứu xoay quanh các vấn đề về Lê Duẩn với việc xây dựng nền văn hoá mới, tư tưởng văn hoá đạo đức, cách mạng văn hoá với sự cống hiến vĩ đại vì sự nghiệp của cái đẹp. Phần hai: gồm những bài tuyển chọn trong các bài viết, bài nói về văn hoá, văn nghệ của đồng chí Lê Duẩn trong thời gian đồng chí giữ cương vị Tổng Bí Thư.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lê Duẩn ...-1352-TG.PGS.PTS.Lê Như Hoa-NXB.VHTT ...-VHóa-(10 cuốn) (518 ... 527)trsố-STL7493 ... STL7502-16.09.2014Lê Duẩn về văn hóa văn nghệ
Mã: 518-7493STL 519-7494STL 520-7495STL 521-7496STL 522-7497STL 523-7498STL 524-7499STL 525-7500STL 526-7501STL 527-7502STL
Ngày XB: 1997
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)