Lễ hội chuyển mùa của người Chăm

Tác giả:
 

Như nhiều dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, Người Chăm cũng có những lễ hội riêng của mình. Chính những lễ hội đó đã tạo cho bức tranh văn hoá truyền thống của người Chăm những sắc thái vừa rất đc đáo và cũng rất Chăm.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

GT Chủ nghĩa xã hội khoa học ...-0293-TG.Biên tập ND.ThS.Nguyễn Minh - Lê Hóa-NXB.CTQG-CNXHKH-(10 cuốn) 80 đến 89-STL13650 đến STL13659-02.04.2014Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa họcDanh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:80-13.650STL 81-13.651STL 82-13.652STL 83-13.653STL 84-13.654STL 85-13.655STL 86-13.656STL 87-13.657STL 88-13.658STL 89-13.659STL
Lễ hội ...-1355-TG.PGS.Ngô Văn Doanh-NXB.Trẻ-VHóa-(2 cuốn) (532,533)trsố-STL9625,STL9626-16.09.2014Lễ hội chuyển mùa của người Chăm
Mã: 532-9625STL 533-9626STL
Ngày XB: 2006
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)