Lễ hội chuyển mùa của người Chăm

Tác giả:
 

Như nhiều dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, Người Chăm cũng có những lễ hội riêng của mình. Chính những lễ hội đó đã tạo cho bức tranh văn hoá truyền thống của người Chăm những sắc thái vừa rất đc đáo và cũng rất Chăm.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lễ hội ...-1355-TG.PGS.Ngô Văn Doanh-NXB.Trẻ-VHóa-(2 cuốn) (532,533)trsố-STL9625,STL9626-16.09.2014Lễ hội chuyển mùa của người Chăm
Mã: 532-9625STL 533-9626STL
Ngày XB: 2006
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)