Lễ hội Katê Chăm 2000

Tác giả: ,
 

Bao gồm những vấn đề về lễ hội Katê của ngườn Chăm như sắc màu của Lễ Hội, chương trình Lễ hội năm 2000, thời gian địa điểm tổ chức lễ hội và những vấn đề khác xoay quanh lễ hội Katê.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lễ hội ...-1358-TG.Lê Minh Phong-NXB.Sở TM&DL Ninh Thuận-VHóa-(540)trsố-STL3213-16.09.2014Lễ hội Katê Chăm 2000
Mã: 540-3213STL
Ngày XB: 2000
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)