Lễ hội : Một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Tác giả:
 

Việt Nam là nước có nhiều lễ hội mang ý nghĩa lịch sử và truyền thống tốt đẹp hàng ngàn năm của nhân dân lao động “ Lễ hội nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá cộng đồng” Đề cập đến tính Mỹ học dân tộc trong lễ hội Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lễ hội ...-1359-TG.Hồ Hoàng Hoa-NXB.KHXH ...-VHóa-(2 cuốn) (541,542)trsố-STL1946,STL4592-17.09.2014Lễ hội : Một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng
Mã: 541-1946STL 542-4592STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)