Lễ hội nông nghiệp Việt Nam

Tác giả:
 

Tìm hiểu lễ hội nông nghiệp là góp phần tìm hiểu diện mạo cuộc sống của tổ tiên ta, tìm hiểu bản sắc văn hoá dân tộc còn sót lại trong các tục lệ, là khai thác những giá trị tinh thần tốt đẹp trong quá trình dựng nước ở những con người lam lũ sáng tạo, chịu thương chịu khó, nặng nghĩa, nặng tình với xứ sở quê hương.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lễ hội ...-1360-TG.TB.Lê Văn Kỳ-NXB.VHóa DT-VHóa-(543)trsố-STL5899-17.09.2014Lễ hội nông nghiệp Việt Nam
Mã: 543-5899STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)