Lễ hội Rija Nưgar của người Chăm

Tác giả:
 

Lễ hội Rija Nưgar là một lễ hội truyền thống tốt đẹp đặc sắc và rất riêng của người Chăm. Vì có nguồn gốc bản địa, vì có tiếp nhận vào mình những ảnh hưởng của các tôn giáo lớn, các văn hoá lớn nên lễ hội Rija Nưgar là cả một hiện tượng văn hoá rất đặc trưng cho nền văn hoá truyền thống Đông Nam Á.

Đánh giá/Nhận xét

Trả lời cho Anonymous Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lễ hội ...-1361-TG.Ngô Văn Doanh-NXB.VHóa DT ...-VHóa-(544)trsố-STL1968-17.09.2014Lễ hội Rija Nưgar của người Chăm
Mã: 544-1968STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)