Lễ hội Tháp Bà Nha Trang

Tác giả:
 

Nội dung sách nói về di tích và huyền thọai Tháp bà, giới thiệu về lễ hội Tháp Bà của người Chăm và người Việt cũng như việc bảo tồn và phát huy lễ hội Tháp Bà ở Khánh Hoà.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lễ hội ...-1362-TG.Lê Đình Chi-NXB.VHóa DT ...-VHóa-(4 cuốn) (545 ... 548)trsố-STL1891 ... STL1894-17.09.2014Lễ hội Tháp Bà Nha Trang
Mã: 545-1891STL 546-1892STL 547-1893STL 548-1894STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)