Lễ hội Tháp Bà Nha Trang

Tác giả:
 

Nội dung sách nói về di tích và huyền thọai Tháp bà, giới thiệu về lễ hội Tháp Bà của người Chăm và người Việt cũng như việc bảo tồn và phát huy lễ hội Tháp Bà ở Khánh Hoà.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VHHọc-1598-TG.Đoàn Văn Chúc-NXB.VHTT ...-VHóa-(20 cuốn) (1066 ... 1085)-STL7559 ... STL7578-29.09.2014Văn hóa học Danh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:1066-7559STL 1067-7560STL 1068-7561STL 1069-7562STL 1070-7563STL 1071-7564STL 1072-7565STL 1073-7566STL 1074-7567STL 1075-7568STL 1076-7569STL 1077-7570STL 1078-7571STL 1079-7572STL 1080-7573STL 1081-7574STL 1082-7575STL 1083-7576STL 1084-7577STL 1085-7578STL
Lễ hội ...-1362-TG.Lê Đình Chi-NXB.VHóa DT ...-VHóa-(4 cuốn) (545 ... 548)trsố-STL1891 ... STL1894-17.09.2014Lễ hội Tháp Bà Nha Trang
Mã: 545-1891STL 546-1892STL 547-1893STL 548-1894STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)