Lễ tân – công cụ giao tiếp

Tác giả: , , ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0522-Lễ tân ...-0522-TG.Louis Dussault - Người dịch.Lê Hồng Phấn ...-NXB.CTQG ...-ĐLDL-896-STL14200-04.06.2014Lễ tân – công cụ giao tiếp
Mã: 896-14.200STL
Ngày XB: 2013
Tác giả: , , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)