Lễ tục trong gia đình Việt Nam

Tác giả:
 

Lễ tục của mỗi dân tộc là một trong những cách thức biểu lộ những quy ước nhất định trong việc giao tiếp của con người trong xã hội. Những lễ nghi tập tục trong đời sống xã hội trong quan hệ giữa các cá nhân gia đình làng xóm…đã đi sâu vào nếp sống và trở thành những tục lệ cổ truyền có phạm vi đại chúng.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lễ tục ...-1366-TG.Bùi Xuân Mỹ-NXB.VHTT ...-VHóa-(2 cuốn) (553,554)trsố-STL5368,STL5369-17.09.2014Lễ tục trong gia đình Việt Nam
Mã: 553-5369STL 554-5368STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)