Lễ tục Việt Nam xưa và nay

Tác giả:
 

Có xưa mới có nay vì thế không phải tất cả các lễ tục xưa đều không thể tồn tại ở xã hội hiện nay. Vấn đề là các lễ tục ấy được sàng lọc qua thời gian , cái nào còn phù hợp thì vẫn tồn tại, cái nào hết phù hợp tự nhiên phải dần dần bị bỏ đi.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lễ tục ...-1367-TG.Phan Kim Huê-NXB.TN-VHóa-(7 cuốn) (555 ... 561)trsố-STL1921 ... 1924,4188,4189,4596-17.09.2014Lễ tục Việt Nam xưa và nay
Mã: 555-1921STL 556-1922STL 557-1923STL 558-1924STL 559-4188STL 560-4189STL 561-4596STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)