Lịch sử đô thị

Tác giả:
 

Sách giới thiệu đến những nền văn minh xây dựng đô thị cổ xưa nhất của nhân loại; Các hoạt động xây dựng đô thị và quy hoạch đô thị hiện đại Phương Tây; Sự ra đời và những lý luận của sự quy hoạch đô thị hiện đại; giới thiệu văn minh xây dựng đô thị Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

LS Đô Thị-1371-TG.Đặng Thái Hoàng-NXB.XD ...-VHóa-(2 cuốn) (570,571)trsố-STL7881,STL7917-17.09.2014Lịch sử đô thị
Mã: 570-7881STL 571-7917STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)