Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975: T5: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968/

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

LS kháng chiến chống Mỹ cứu nước ... (TV)-0057-TG.Đại tá Nguyễn Văn Minh (Chủ biên)-NXB.CTQG-LS-407-STL13969-18.03.2014Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975: T5: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968/
Mã: 407-13.969STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)