Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975: T6: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

LS kháng chiến chống Mỹ cứu nước ... (TVI)-0058-TG.Thượng tá, TS.Hồ Khang (Chủ biên)-NXB.CTQG-LS-408-STL13970-18.03.2014Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975: T6: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương
Mã: 408-13.970STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)