Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975: T9: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

LS kháng chiến chống Mỹ cứu nước ... (TIX)-0061-TG.Đại tá, TS.Nguyễn Huy Thục-NXB.CTQG-LS-411-STL13973-18.03.2014Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975: T9: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử
Mã: 411-13.973STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)