Lịch sử và nghệ thuật ca trù

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lịch sử ...-0769-TG.Nguyễn Xuân Diện-NXB.VHTT (VHóa DT)-VHóa-215-STL12725-12.08.2014Lịch sử và nghệ thuật ca trù
Mã: 215-12.725STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)