Lịch sử văn minh Ả Rập

Tác giả: ,
 

Sách giới thiệu cho bạn đọc về lịch sử  văn minh  Ả Rập : Giới thiệu niên biểu lịch sử Hồi Giáo và 7 chương Gồm các nội dung sau: Mahomet 569-632; Kinh Coran; Lưỡi gươm của Hồi giáo 632-1038; Xã hội Hồi giáo 632-1058; Tư tưởng và nghệ thuật Hồi giáo Phương Đông 632-1058; Hồi giáo Phương Tây 641-1086;Thịnh và suy của Hồi giáo 1058-1258.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

LS VM Ả Rập-1377-TG.Will Durant - Nguyễn Hiến Lê (dịch)-NXB.VHTT-VHóa-(580)trsố-STL10076-17.09.2014Lịch sử văn minh Ả Rập
Mã: 580-10.076STL
Ngày XB: 2006
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)