Lịch sử văn minh An Độ

Tác giả: ,
 

Sách giới thiệu về lịch sử văn minh Ấn Độ gồm: Tổng quan về Ấn Độ; Phật Thích Ca; Từ Alexandre tới Aureng-Zeb; Đời sống dân chúng; Thiên đường của thánh linh; Đời sống tinh thần; Văn học Ấn Độ; Nghệ thuật Ấn Độ; Ấn Độ và kito giáo…. Cuốn sách vừa sáng sủa, vừa vô tư  để phổ thông kiến thức cho chúng ta một tổng quan về Ấn Độ.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lịch sử văn minh An Độ
Mã: 579-3125STL
Ngày XB: 1996
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)