Lịch sử văn minh nhân loại

Tác giả:
 

Sách trình bày các nền văn minh của các quốc gia, các khu vực trên Thế giới, sự tiếp xúc giữa các nền văn minh, sự xuất hiện văn minh công nghiệp và văn minh thế giới thế kỷ XX.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

LS VM nhân loại-1379-TG.GS.Vũ Dương Ninh-NXB.ĐHKHXH&NV-VHóa-(582)trsố-STL7537-17.09.2014Lịch sử văn minh nhân loại
Mã: 582-7505STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)